SCUBA erhvervsdykkeruddannelse 30 m - 4 uger

Formålet er at give kursisten viden om dykning med atmosfærisk luft, dykkersikkerhed og dykkerlovgivning ved dykning på vanddybder indtil 30 meter.

Tilmelding til dykkeruddannelser

Kursisten skal kunne planlægge, gennemføre og lede dykning på vanddybder indtil 30 meter samt udføre erhvervsmæssig dykning under vanskelige forhold med let håndværktøj.

Kurset indeholder tre hovedområder

Dykkerteori:

 • Dykkerfysik og dykkerfysiologi
 • Dykkertabeller
 • Dykkerskader
 • Førstehjælp og iltbehandling
 • Love og bekendtgørelser

Dykkermateriel:

 • Konstruktion og virkemåde af almindeligt udstyr
 • Scubadykkerudrustning til atmosfærisk luft samt vedligeholdelse
 • Kompressorkendskab

Praktisk dykning:

 • Planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af dykninger til maks. 30 meter
 • Lineføring, kommunikation og signalering
 • Nødprocedure ved Scubadykning

Kontrol
Der føres løbende resultatkontrol gennem kursusforløbet. Søfartsstyrelsen afholder eksamen på Scuba 30 meter uddannelsen efter IDSA standard.

Uddannelsesbevis
Der udstedes erhvervsdykkerbevis til 30 meter for SCUBA efter bestået eksamen, som afholdes af Søfartsstyrelsen, sportsdykkerbevis samt oxygen og AED certifikat fra Divers Alert Network.

Målgruppe
Personer der skal bruge dykning i deres erhverv samt redningsdykker.

Forudsætninger

Som det er nu, er kravene for optagelse på uddannelsen følgende:

 • Kursisten skal være fyldt 18 år.
 • Godt helbred, fysisk og psykisk, samt god kondition.
 • Fremvisning af helbredsattest af godkendt dykkerlæge.
 • Gyldigt førstehjælpsbevis (12 timer).
 • Herudover skal kursisten deltage i en optagelsesprøve. Denne prøve foregår i svømmehal med små ABC-prøver og afbalancering i vandet. Herudover skal kursisten klare en fysisk prøve i åbent vand, hvor der blandt andet skal kunne svømmes 1500 meter med finner i egen tørdragt. De første 500 meter skal svømmes på under 20 minutter.
 • Det vil endvidere være en god idé at øve knob og stik inden kurset.

Erhvervsdykkere med gyldigt erhvervsdykkerbevis kan gå direkte på redningsdelen.
Redningsdykkeruddannelsen er på 2 uger.

Forsikring
Kursisterne skal være selvforsikrede.

Kursussted
Nordsjællands Brandskole, Gørlundevej 4b, 3140 Ålsgårde.

Minimum deltagerantal
Otte kursister.