Beredskabsøvelse - 3 til 8 timer

Kurset gør medarbejderne i stand til forebyggelse og håndtering af uheldssituationer på virksomheden.

Holdtilmelding


Kurset give medarbejderne et teoretisk grundlag, hvilket kombineres med praktiske øvelser, inden for:

  • Brandteori og brandslukning
  • Genopfriskning af førstehjælp
  • Farlige stoffer og forureningsbekæmpelse

Materiel og forplejning
Skolen sørger for kursisternes forplejning, beklædning, slukningsmateriel og øvrige hjælpemidler.

Målgruppe
Virksomheder

Kursussted
Nordsjællands Brandskole, Gørlundevej 4, 3140 Ålsgårde.

Kurset tilrettelægges efter virksomhedernes behov med udgangspunkt i Virksomhedsberedskab, jf. Beredskabsstyrelsens vejledninger.