Varmt arbejde - 8 timer

Formålet med kurset er at give kursistens en indføring i forhold vedr. varmt arbejde.

TILMELD ET HOLD TIL KURSET


Der er fokus på følgende områder: 

  • Beredskabsloven
  • Bekendtgørelsen om ild og lys
  • Tekniske forskrifter
  • Bygningsreglementet
  • Cirkulære om brandværnsforanstaltninger under arbejde på fredede bygninger
  • Bekendtgørelse om transportable trykbærende anlæg
  • At-publikationer
  • Brandteknisk vejledninger nr. 10, 10A og 10B
  • Brandteknisk information nr. 19, Håndslukningsmateriel
  • Ansvars- og ansvarsforhold 

Målgruppe
Håndværkere og personer som er ansvarlige for virksomhedens brandsikkerhed. 

Kursussted
Nordsjællands Brandskolen, Gørlundevej 4, 3140 Ålsgårde.

Minimum deltagerantal
Otte kursister.