Brandbekæmpelse i skibe (Kode: A-VI/1-2) - 3 dage

Kursets formål er at bibringe kursisten viden og færdigheder, der kvalificerer denne til at indgå i brandbekæmpelsesforhold i skibe.

Kursisten skal opfylde de kvalifikationskrav, der fremgår af STCW-kodens tabel A-VI/1-2. Som led i uddannelsen skal de praktiske øvelser udføres under forhold, der simulerer realistiske forhold i skibe, herunder også øvelser i mørke.

Målgruppe
Kurset henvender sig primært til maritimt personale.

Forudsætninger
Før optagelse på kursus skal kursisten være i besiddelse af gyldigt sundhedsbevis for søfarende eller fremvise helbredsattest for udrykningspersonel.

Minimum deltagerantal
Otte kursister.