Brandledelse i skibe (Kode: A-VI/3) - 2 dage

Kursets formål er at bibringe kursisten viden og færdigheder, der kvalificerer denne til at indgå i brandbekæmpelsesforhold i skibe.

Kursisten skal opfylde de kvalifikationskrav, der fremgår af STCW-kodens tabel A-VI/3. Som led i uddannelsen skal de praktiske øvelser udføres under forhold, der simulerer realistiske forhold i skibe, herunder også øvelser i mørke.

Målgruppe og forudsætninger
Kurset henvender sig primært til maritimt personale.

Kursist skal have gennemført kurset "Brandbekæmpelse i skibe (Kode: A-VI/1-2)" for at kunne deltage på kurset.
Før optagelse på kursus skal kursisten være i besiddelse af gyldigt sundhedsbevis for søfarende eller fremvise helbredsattest for udrykningspersonel.

Minimum deltagerantal
8 kursister.