Genopfriskning: Brandbekæmpelse i skibe (Kode: STCW A-VI/1-2) - 1 dag

På kurset genopfriskes viden og færdigheder i brug af røgdykkerapparat, således at kursisten igen er kvalificeret til at indgå i brandbekæmpelse i skibe.

Tilmelding til kurset


Målgruppe
Kurset henvender sig primært til maritimt personale.

Forudsætninger
Før optagelse på kurset skal kursisten have gennemført et godkendt kursus i brandbekæmpelse i skibe samt være kvalificeret som røgdykker, og i besiddelse af gyldigt sundhedsbevis for søfarende eller godkendt helbredsattest for udrykningspersonel. 

HUSK! 

Gyldig blå bog
Brandbekæmpelse i skibe (A-VI/1-2)

Deltagere der ikke opfylder § 2 stk. 2 i Bekendtgørelse nr. 226, herunder
a) Brug af røgdykkerudstyr
b) Foretage en redningsoperation under forhold svarende til et røgfyldt rum,
- kan ikke forventes at bestå, men henvises i stedet til Brandbekæmpelse i skibe A-VI/1-2 hvor der er tid til træning af basale teknikker som ikke er vedligeholdt ved den manglende øvelses aktivitet om bord

Minimum deltagerantal
Seks kursister

Kursusdato
Nordsjællands Brandskole afholder løbende genopfriskningskurser.

Se kursuskalender for genopfriskning

Det er muligt at oprette kurser på andre datoer. Det gælder både genopfriskningskursus samt 3 dages grundkursus STCW 95.
Kontakt Brandskolen for nærmere information.

Kontakt Nordsjællands Brandskole