Genopfriskning: Brandledelse i skibe (Kode: A-VI/3) - 1 dag

På kurset genopfriskes viden og færdigheder i brug af røgdykkerapparat, således at kursisten igen er kvalificeret til at indgå i brandbekæmpelse i skibe.

TILMELDing TIL KURSET

 

Målgruppe
Kurset henvender sig primært til maritimt personale.

Forudsætninger
Før optagelse på kurset skal kursisten have gennemført et godkendt kursus i brandbekæmpelse i skibe samt være kvalificeret som røgdykker og i besiddelse af gyldigt sundhedsbevis for søfarende eller godkendt helbredsattest for udrykningspersonel. 

HUSK! 
Du kan ikke komme på genopfriskningskursus, såfremt dit kursusbevis er mere end 5 år fra udstedelsesdatoen. 


Minimum deltagerantal
Seks kursister

Kursusdato
Nordsjællands Brandskole afholder løbende genopfriskningskurser.

se kursuskalender for genopfriskning


Det er muligt at oprette kurser på andre datoer. Det gælder både genopfriskningskursus samt 3 dages grundkursus STCW 95.
Kontakt Brandskolen for nærmere information.

Kontakt Nordsjællands Brandskole