Genopfriskning: Søsikkerhed i skibe (Kode: STCW A-VI/1-1) - 1 dag

Formålet med dette genopfriskningskursus er at fastlægge kravene til genopfriskning af søfarendes kompetencer i grundlæggende søsikkerhed

Dette kursus dækker kravene i STCW konventionens afsnit A-Vl/1, paragraf 3, tabel A-Vl/1-1 og Søfartsstyrelsens BEK nr. 226 af 02/03/2015.

Søfarende, der inden for de seneste 5 år forud for fornyelse af sønæringsbevis eller gennemførelse af et genopfriskningskursus, har haft mindst 12 måneders fartstid, anses for at have vedligeholdt deres kompetencer i følgende emner:

  • Personlig overlevelsesteknik,

  • Iføre sig en redningsvest,

  • Borde et redningsfartøj fra skib og vand iført en redningsvest,

  • Tage initiativ til at borde et redningsfartøj for at forøge overlevelseschancerne,

  • Udsætte et drivanker eller en drivpose,

  • Betjene redningsfartøjsudstyr, og

  • Betjene udstyr til lokalisering, herunder radioudstyr

Deltagernes forudsætninger:

Før optagelse på et genopfriskningskursus er det en forudsætning, at den søfarende har gennemført kursus i grundlæggende søsikkerhed.

 

HUSK! 
Du kan ikke komme på genopfriskningskursus, såfremt dit kursusbevis er mere end 5 år fra udstedelsesdatoen. 


Minimum deltagerantal
Seks kursister

Kursusdato
Nordsjællands Brandskole afholder løbende genopfriskningskurser.

Se kursuskalender for genopfriskning

Det er muligt at oprette kurser på andre datoer. Det gælder både genopfriskningskursus samt 3 dages grundkursus STCW 95.
Kontakt Brandskolen for nærmere information.

Kontakt Nordsjællands Brandskole