Førstehjælp for voksne med ansvar for børn - 6,5 time

Kursisterne får værktøjer til livreddende førstehjælp, samt viden så de kan handle hensigtsmæssigt og yde relevant førstehjælp til børn.

TILMELD ET HOLD til KURSET


Kurset består af to moduler:

  • Førstehjælp ved Hjertestop - 4 timer
    Førstehjælp ved Hjertestop omhandler blandt andet hjerte-lunge-redning og brug af AED/hjertestarter.

  • Førstehjælp og forebyggelse til børn - 2 1/2 time
    Førstehjælp og forebyggelse til børn sætter deltageren i stand til at handle hensigtsmæssigt og yde relevant førstehjælp, ved skader og ulykker med børn.

På kurset lærer deltageren, at:

  • kende mulighederne for at forebygge skader i hverdagen, herunder fald- slag-, klemme- og snitskader på småbørn

  • handle hensigtsmæssigt ved tilskadekomst, der skyldes forgiftning, indre ætsning, skoldning eller forbrænding hos børn

  • handle hensigtsmæssigt ved pludselige sygdomstilfælde, der medfører kramper og/eller ændret bevidsthedsniveau hos børn

  • give relevant førstehjælp ved fremmedlegemer i luftvejene.

Målgruppe
Alle kan deltage.