Førstehjælp med særligt ansvar - 12 timer

Kursuset henvender sig til personer der har behov for en bred førstehjælpsuddannelse, hvor store som små hændelser skal kunne hånteres.

TILMELD ET HOLD til KURSET


På kursuset lærer deltager, at:

  • handle hensigtsmæssigt ved ulykker, der umiddelbart er livstruende, eller som kan udvikle sig til livstruende situationer, herunder skabe sikkerhed, vurdere personer, tilkalde hjælp 1-1-2 – evt. få råd og vejledning via regionernes akuttelefoner, lejre personer og yde psykisk førstehjælp

  • give basal genoplivning til en bevidstløs voksen person uden normal vejrtrækning – både med og uden en hjertestarter

  • yde førstehjælp til små akutte skader, herunder skader på bevægeapparatet, samt kan søge vejledning via akuttelefonen om relevant hjælp til den tilskadekomne

  • yde førstehjælp til akut opståede sygdomme, og kan reagere relevant på den tilskadekomnes tilstand, samt sikre relevant videre hjælp

Kurset er opbygget af følgende moduler:

  • Førstehjælp ved Hjertestop - 4 timer
  • Førstehjælp ved Ulykker - 2 timer
  • Førstehjælp ved Småskader - 1 1/2 time
  • Førstehjælp ved Sygdomme - 1 1/2 time
  • Førstehjælp ved Blødninger - 1 1/2 time
  • Førstehjælp ved Skader på bevægeapparatet inkl. hovedskader - 1 1/2 time

Målgruppe
Alle kan deltage.