Opdateringsuddannelse: Førstehjælp ved hjertestop - 3 timer

Opdateringsuddannelser benyttes til at vedligeholde og opdatere deltagers viden og kompetencer fra basisuddannelserne "Førstehjælp ved Hjertestop".

TILMELD ET HOLD til KURSET


Opdatering af "Førstehjælp ved hjertestop" vedligeholder og opdaterer kompetence i bl.a. hjerte-lunge-redning og brug af AED/hjertestarter.

Mere om opdateringsuddannelsen


Målgruppe
Alle der har deltaget på basisuddannelsen "Førstehjælp ved Ulykker" samt har kompetence i forhold til førstehjælpens hovedpunkter, blødninger, forbrændinger, forgiftninger og ætsninger kan deltage.