Opdateringsuddannelse: Livreddende førstehjælp - 3 timer

Opdateringsuddannelser benyttes til at vedligeholde og opdatere deltagers viden og kompetencer fra basisuddannelserne "Livreddende førstehjælp"

TILMELD ET HOLD til KURSET


Opdateringsuddannelse livreddende førstehjælp opdaterer og vedligeholder basisuddannelsen "Førstehjælp ved Ulykker" samt kompetence i forhold til førstehjælpens hovedpunkter, blødninger, forbrændinger, forgiftninger og ætsninger.

Uddannelsen vedligeholder endvidere kompetencerne fra "Uddannelsesniveau minimum" i den hidtidige modulbaserede struktur.

Mere om opdateringsuddannelsen


Målgruppe
Alle der har deltaget på basisuddannelsen "Førstehjælp ved Ulykker", samt har kompetence i forhold til førstehjælpens hovedpunkter, blødninger, forbrændinger, forgiftninger og ætsninger, kan deltage.